สหไทย ช้อป ออนไลน์  ส่งฟรี!! ในเขตเมืองสุราษฎร์ฯ (ภายในรัศมี 5 กม. จากสหไทย การ์เด้น พลาซ่า) เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป

โทร : 077-286444

ร่วมงานกับเรา

*คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านห้างสรรพสินค้า หรือธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะการคำนวณที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านห้างสรรพสินค้า หรือธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

*คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

*คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 3 ห้างสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • Resume
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานจบการศึกษา / Transcript
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • Payslip (ถ้ามี)

ติดต่อ : โทร. 077-286-444 ต่อ 307
Line : @sahathaisurat

Main Menu